ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

                        ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทรัพยากรประเภทสื่อหนังสือ    
                  

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051878&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

    
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052018&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051732&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051721&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อเรื่อง : คัมภีร์ผู้จัดการ
ผู้แต่ง : ลุกซ์, ริชาร์ด
เลขเรียก : HF 5351 ล7 2561
ชื่อหนังสือ : คัมภีร์การตลาด
ผู้แต่ง : บาร์ไวส์, แพตทริก
เลขเรียก : HF 5415.15 บ6 2563
ชื่อหนังสือ : Hybrid event marketing
ผู้แต่ง : เกรียงไกร กาญจนะโภคิน
เลขเรียก : HF 5415.13 ก8 2562
ชื่อเรื่อง : การตลาด 4.0
ผู้แต่ง : คอตเลอร์, ฟิลิป
เลขเรียก : HF 5415 ค5 2560

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051733&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051800&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051797&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051842&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อหนังสือ : แพลตฟอร์ม : วิธีสร้างฐานทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น
ผู้แต่ง : ไฮแอตต์, ไมเคิล
เลขเรียก : HM 741 ฮ9 2561
ชื่อเรื่อง : การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม
ผู้แต่ง : พยัต วุฒิรงค์
เลขเรียก : HD 45 พ4 2562
ชื่อหนังสือ : การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
= Technology roadmapping
ผู้แต่ง : ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
เลขเรียก :HD 45 ณ6 2561
ชื่อเรื่อง : คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
เลขเรียก : QA 76.73.P98 ศ7 2562
 

 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051799&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052007&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051849&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
ชื่อหนังสือ : คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
เลขเรียก : TS155 ส4 2562
ชื่อหนังสือ : การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
ผู้แต่ง : ศลิษา ภมรสถิตย์
เลขเรียก : HD 56 ศ4 2561
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาจาวาร่วมกับเฟรมเวิร์ค libGDX
ผู้แต่ง : พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
เลขเรียก : QA 76.73.J38 พ6 2562
ชื่อหนังสือ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวีเลขเรียก : KPT 1155 ป5 2562
Comments