ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

                        ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทรัพยากรประเภทสื่อหนังสือ    
                  

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052095&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

    
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052018&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052249&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052213&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อเรื่อง : E-Tax Invoice & Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล
ผู้แต่ง   : ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุลเลขเรียก : HG 4027.7 ย7 2562
ชื่อหนังสือ : คัมภีร์การตลาด
ผู้แต่ง : บาร์ไวส์, แพตทริก
เลขเรียก : HF 5415.15 บ6 2563
ชื่อหนังสือ : ตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters  
ผู้แต่ง      : ดัวร์, จอห์น
เลขเรียก   : HD 30.28 ด6 2562
ชื่อเรื่อง : SMEs บัญชีเดียว
ผู้แต่ง : สมชาย เลิศภิรมย์สุขเลขเรียก : HF 5681.F8 ส4 2564

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052097&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052221&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051876&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051877&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อหนังสือ : การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation
ผู้แต่ง : สมคิด บางโม
เลขเรียก : HJ 5628.T5 ส4 2563
ชื่อเรื่อง : การตลาด 5.0
ผู้แต่ง : คอตเลอร์, ฟิลิป
เลขเรียก : HF 5415 ค5 2564
ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม:เศรษฐศาสตร์แนวใหม่
ผู้แต่ง : เธเลอร์, ริชาร์ด เฮช, ค.ศ. 1945
เลขเรียก : HB74 ธ7 2562
ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์สร้าง "คนคุณภาพ" ของสุดยอดซีอีโอและองค์กรระดับโลกผู้แต่ง : ทศ คณนาพรเลขเรียก : HF 5549 ท5 2561
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051816&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051840&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051841&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000052381&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
ชื่อหนังสือ : คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
เลขเรียก : TS155 ส4 2562
ชื่อหนังสือ : พัฒนา mobile app ด้วย android studio
ผู้แต่ง : สุพจน์ สง่ากอง
เลขเรียก : QA 76.76.A65 ส7 2562
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาจาวาร่วมกับเฟรมเวิร์ค libGDX
ผู้แต่ง : พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
เลขเรียก : QA 76.73.J38 พ6 2562

ชื่อหนังสือ : การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง : รายการตรวจสอบ

ผู้แต่ง : โอภาส เกาไศยาภรณ์เลขเรียก : LB 1028 ก6 2560

Comments