ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

                        ทรัพยากรสารสนเทศใหม่แนะนำ ประจำเดือน  มีนาคม - มิถุนายน 2560 

ทรัพยากรประเภทสื่อหนังสือ    
                  


    
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000047943&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000047937&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
ผู้แต่ง : ฮาตะ, โทชิมิจิ
เลขเรียก : HF 5549 ฮ6 2559
ชื่อหนังสือ : โอกาสทองธุรกิจไทยในกัมพูชา
ผู้แต่ง : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เลขเรียก : HF 5415 ป8 2557
ชื่อหนังสือ : การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ผู้แต่ง : เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
เลขเรียก : HF 5657.4 ฉ7 2558
ชื่อเรื่อง : บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้
ผู้แต่ง : กาญจนา เม็งจันทึก
เลขเรียก : HF 5655.T5 ก6 2557

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049458&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049406&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000048095&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049327&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อหนังสือ : รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง...ฟิวเจอร์สและออปชั่น 
ผู้แต่ง : ปิยากร ชลวร
เลขเรียก : HG 4514 ป6 2557
ชื่อเรื่อง : คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน : คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขเรียก : QA 76.9.A25 ค7 2558
ชื่อหนังสือ : หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้แต่ง : น้ำฝน อัศวเมฆิน
เลขเรียก : QA 76.758 น6 2558
ชื่อเรื่อง : การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล
เลขเรียก : TH 1651 ก5 2558ทรัพยากรประเภทสื่อมัลติมีเดีย

 
 http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000044838&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000044841&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000043898&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000045167&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 ชื่อเรื่อง : CD Windows8.1 [Computer File] 
เลขหมู่ : CD 6523
ชื่อเรื่อง : CD : ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS6 + CC
เลขหมู่ : CD 6524
ชื่อเรื่อง : CD ประกอบหนังสือ : AutoCAD 2013
เลขหมู่ : CD 43898
ชื่อเรื่อง : CD ประกอบหนังสือ ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2012
เลขหมู่ : CD 45167
Comments