ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

                        ทรัพยากรสารสนเทศใหม่แนะนำ ประจำเดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2562 

ทรัพยากรประเภทสื่อหนังสือ    
                  

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051043&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

    
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000050975&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000050592&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000051038&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ผู้แต่ง : ณัฐวิภา วิริยา
เลขเรียก : PE 1112 ณ6 2560
ชื่อหนังสือ : การวิจัยการตลาด = Marketing research
ผู้แต่ง : เอกชัย อภิศักดิ์กุล
เลขเรียก : HF 5415.2 ค6 2555
ชื่อหนังสือ : การบัญชีบริหาร
ผู้แต่ง : บิลเวอร์, ปีเตอร์ ซี
เลขเรียก : HF 5657.4 บ6 2558
ชื่อเรื่อง : Grammar ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ณัฐวิภา วิริยา
เลขเรียก : PE 1112 ณ6 2560

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000050862&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000050837&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000050872&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อหนังสือ : Photoshop CC professional guide 
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
เลขเรียก : T 385 ก8 2560
ชื่อเรื่อง : คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
เลขเรียก : QA 76.73.C15 อ4 2559
ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2d drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
ผู้แต่ง : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
เลขเรียก : เลขเรียก : T 385 ภ6 2560
ชื่อเรื่อง : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
เลขเรียก : QA 303 ธ6 2558ทรัพยากรประเภทสื่อมัลติมีเดีย

 
 http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000044838&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000044841&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000043898&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000045167&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 ชื่อเรื่อง : CD Windows8.1 [Computer File] 
เลขหมู่ : CD 6523
ชื่อเรื่อง : CD : ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS6 + CC
เลขหมู่ : CD 6524
ชื่อเรื่อง : CD ประกอบหนังสือ : AutoCAD 2013
เลขหมู่ : CD 43898
ชื่อเรื่อง : CD ประกอบหนังสือ ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2012
เลขหมู่ : CD 45167
Comments