ห้อง Internet L-203


โซนใหม่ล่าสุดของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอิสระ

 

    

                                 

วันและเวลาให้บริการ 

จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 น. – 18.00 น.

เสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
อาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

                             


Comments