ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนในหน่วยการเีรียนรู้ที่ 5 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
แล้วทำใบงานในสมุดเมื่อทำเสร็จแล้วให้นำส่งครู
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 มิ.ย. 2556 21:20 สิพัฒน์ สุดหอม
Comments