ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
https://oversea.cnki.net/index/?fbclid=IwAR1gopFbJuSviCGRVDprSQn-Usqz4qRojJO3YKaYCgijbAwYen6-pDwI4ZI

สำนักวิทยบริการ ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูล
CNKI (China National Knowledge Infrastructure)

ที่เปิดให้ใช้ฐานข้อมูล จำนวน 4 ฐาน ได้แก่

1. ฐานข้อมูล Academic Focus
2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database
3. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database
4. ฐานข้อมูล Journal Translation Project

*สามารถกดคลิกที่รูปเพื่อเข้าใช้งาน*            QR Code Web-Opac ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และคู่มือการใช้งาน   
http://192.169.105.5/lib/default.php                      https://docs.google.com/file/d/0BwAHcmIzeTA7TzEzdy1ORTRHZlU/edit?resourcekey=0-03dDLCNc5tJBxg2Ssfmn0A
                                   qr code ฐานข้อมูลสืบค้น web-opac                 qr code คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลสืบค้น web-opac


QR Code E-Book  รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม สำหรับการวิจัยและบทความวิชาการ
https://drive.google.com/file/d/16ow0J8BGS6Lgw0o9WEGFXYX1LoT9-6qx/view
สามารถสแกน qr code หรือ คลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าสู่หน้า e-book

  ฐานข้อมูล E-Book  

https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/lib1/bi-ngan-hnwy-kar-ie-riy-nru-thi-4
คลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าสู่หน้าลิงค์ free e-book


  โครงการและกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยบริการ


https://drive.google.com/file/d/1S4W1FoM_1SIxQFbQWsPjmMzuouLZJgVu/view


  ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดทำลิงค์การเข้าเว็บไซต์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้งานกับรหัสการเข้าใช้งาน สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวารสารงานวิจัยต่างๆ จากวารสาร  "PRODUCTIVITY WORLD" ของทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สามารถเข้าใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยการใส่ ชื่อ และรหัสผ่านที่อยู่ข้างล่างนี้ ในการล็อกอินระบบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

https://drive.google.com/a/thonburi-u.ac.th/file/d/0BwAHcmIzeTA7NmhqZ1RkdEszOWs/edit
                                                                                    คลิกที่รูป

http://www.ftpi.or.th/

                                                                                    คลิกที่รูป
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
  ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

http://lib.thonburi-u.ac.th/lib/default.php
                                                                                                                              วิธีการใช้ Web OPAC

________________________________________________________________________________________________

 
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

http://www.2ebook.com/new/library/index/tru


________________________________________________________________________________________________

 
   ข่าวสารออนไลน์     
           http://www.matichonelibrary.com/           http://trunews.thonburi-u.ac.th/
                (รหัสเข้าใช้งาน MIC E-Library)
          (ID: TRULIB - PASSWORD: TRULIB)
________________________________________________________________________________________________

 

  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/lib1/poll

________________________________________________________________________________________________
 
 
 ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย 
         ฐานข้อมูล ThaiLIS                                                                                   คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)  
         http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php                                         
            
           ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)                                                               ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
     
                                                                                         http://tdri.or.th/research/
                                            
            http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp                                      http://biodata.trf.or.th/


           http://www.thaiedresearch.org/thaied/                                       http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html


           http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th                                          https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx


          Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลออนไลน์และคู่มือการใช้งาน / 
                                             คู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ / คู่มือการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้                                                                                                                     
______________________________________________________________________________________________________        
หน้าเว็บย่อย (1): ห้อง Internet L-203